VERKEERSANGST / BIJSCHOLING

Over Autorijschool André Klop

 

Wie zijn wij

Autorijschool André Klop. Is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van algemene en bijzondere verkeers-begeleidingen. In het bijzonder trauma- en fobiebegeleiding voor particulieren.

Wat doen wij

Wij verzorgen inmiddels al 28 jaar verkeersbegeleidingen. Onze begeleidingen en trainingen zijn op de praktijk gericht en worden hoofdzakelijk in de praktijk gegeven.

Waarom Autorijschool André Klop

Wij hebben in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen na een traumatische ervaring in het verkeer en mensen die door wat voor oorzaak ook angsten hebben ontwikkeld tijdens de verkeersdeelname. Wij hebben
een gedegen rijtechnische achtergrond op het gebied van de rij-instructie en hebben psychologische opleidingen genoten op het gebied van agressie, depressie, angsten, fobieën, en trauma’s.

Trauma begeleidingen

Automobilisten die een ernstig verkeersongeval hebben meegemaakt, durven daarna vaak niet meer plaats te nemen achter het stuur. Angst voor herhaling of problemen met de ongevalverwerking spelen hen parten. Goede rijtechnische en psychologische begeleiding is daarom van groot belang. Autorijschool André Klop biedt die support.

Particulier

Als een ongeval heeft plaatsgevonden en er treden psychische klachten op als men weer gaat autorijden, kan men behoorlijk beperkt raken in zijn mobiliteit. Als er ook nog eens whiplashklachten ontstaan, kan dit behoorlijk frustrerend werken op de persoon in kwestie. Dit draagt zeker niet bij tot een vlot herstel. Tot wie moet u zich dan wenden en wie vergoedt de kosten die daar aan verbonden zijn?
Autorijschool André Klop is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die na een traumatische gebeurtenis niet meer durven te rijden. Tevens leren wij mensen omgaan met eventueel blijvende beperkingen ontstaan uit het ongeval.

 

Fobie begeleidingen

 

Angstklachten tijdens het rijden!

Veel mensen ervaren angst tijdens de verkeersdeelname in een auto. Zowel de beroepschauffeur als de particuliere automobilist. Het aantal mensen dat last heeft van deze ervaringen is enorm groot. U bent dus zeker niet de enige! Dit kan u enorm beperken in uw mobiliteit, zeker als het rijden deel uitmaakt van uw werk of wanneer u om wat voor reden ook sterk afhankelijk bent van uw auto.
Veel mensen ervaren de klachten vaak op de autosnelweg, maar ook in een tunnel of op een brug. Bij andere mensen sluipt het erin en merken ze dat na verloop van tijd de angst toeneemt.
De vraag: “zal ik ooit weer durven autorijden?” houdt u dagelijks bezig en zorgt voor groeiende twijfel en vermindering van uw zelfvertrouwen.
Autorijschool André Klop kan in dit geval voor u uitkomst bieden. Wij kunnen u deskundige hulp bieden in het omgaan met rij-angst en fobische klachten tijdens het autorijden.

Wat zijn de kosten?

Een intake kost € 215,00 exclusief btw.
Intake houdt in gesprek met slachtoffer, 1 uur rijden met slachtoffer, rapportage aan opdrachtgever en heen en terugreis naar en van slachtoffer. Een trajectofferte volgt daarna na een intake.

 

Overige trainingen

 

Senioren training

Autorijschool André Klop verzorgt ook trainingen voor senioren in het omgaan met hedendaags verkeer. Veel mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt merken dat het zelfvertrouwen in het verkeer langzaam maar zeker afneemt.
Dit is niet verwonderlijk! Doordat deze groep vaak niet meer aan het arbeidsproces deelneemt, neemt ook de frequentie voor wat betreft het autorijden af.
U hoeft niet meer aan het verkeer deel te nemen tijdens de spitsuren, waardoor beetje bij beetje het gevoel afneemt om met de toenemende drukte en agressiviteit in het verkeer om te gaan.
Het gedrag wat hier uit voortvloeit, komt dan vaak twijfelend over. U bent zich hiervan terdege bewust en krijgt hierdoor het gevoel dat u een irritatie bent voor het overige verkeer. Dit kan er toe bijdragen dat uw zelfvertrouwen nog meer afneemt en er een vermijdingsgedrag naar de auto ontstaat. Dit is jammer omdat uw vrijheid en zelfstandigheid hierdoor behoorlijk wordt beperkt. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om weer met een goed zelfvertrouwen deel te nemen aan het verkeer.

Training verhoogde rijvaardigheid

Training om uw kennis, inzichten en vaardigheden te vernieuwen en te vergroten.
Zowel op verkeerstechnisch inzicht en door nieuw aangeleerde vaardigheden zal er een ander beeld van het verkeer om u heen geschapen worden. Deze training is voor iedere automobilist en/of zakelijke rijder in principe een must!
Veel mensen die pas of al geruime tijd het rijbewijs bezitten, ondervinden nog veel moeilijkheden tijdens de verkeersdeelname. Hierin wordt gespeculeerd op bijzondere verrichtingen en voertuigbeheersing. Aanvullende informatie en training kunnen dan een goede uitkomst bieden.